Skin details AMFCMangas

Install this skin on my forum

AMFCMangas
Created on 11/07/2010 by princewindyummiah

Version :
Phpbb 2
Personalized Css :
Nhóm chuyên mục :
Mangas
Description :
Skin rộng ! Rất thích hợp cho những diễn đàn Manga Anime ! Ví dụ như diễn đàn mình là amfc.ace.st ^^
Installations :
24
Grade this theme :
You must connect to this theme to give a mark.
votes :
0

Skin search